Hét communicatieplatform over Recycling, Afvalmanagement en Milieu in Nederland
Innovatie impuls van 47,2 miljoen euro voor circulaire plastics
De regeling Circular Plastics NL voor 2023 biedt nu brede ondersteuning voor circulaire investeringen.

Innovatie impuls van 47,2 miljoen euro voor circulaire plastics

Ben je een ondernemer en produceer, verwerk of gebruik je plastic? Of onderzoek je hoe ketens hun plastic reststromen opnieuw kunnen inzetten? Draag bij aan de overstap naar een economie waarin afval niet bestaat. Ga samen met partners aan de slag om plastic te recyclen en maak gebruik van de miljoenensubsidie van Circular Plastics NL (CPNL).

In 2030 wil Nederland dat 50% van alle plastics gerecycled wordt. In 2050 moet de kunststofketen volledig circulair zijn, zodat we lastig te recyclen materialen vervangen door hernieuwbare, duur­zame plastics. In een circulaire economie gaan we zuinig en slim om met grondstoffen en producten. Dit is alleen mogelijk wanneer organisaties in de keten samenwerken.

Ondernemers en onderzoekers met ideeën voor projecten die knelpunten in de plastics keten in Nederland oplossen kunnen nog tot 11 januari 2024 een aanvraag indienen.

Nationaal Groeifonds

Op dit moment is er weinig interactie tussen circulaire stakeholders in plastic. Ook is er gebrek aan gezamenlijk inzicht over aansluiting van plasticmateriaalstromen. Veel kleinschalige initiatieven richten zich slechts op delen van de keten. Daardoor is de impact te klein om de doelen in 2050 te bereiken. Daarnaast zorgt grotere zichtbaarheid van plasticrecycling bij burgers voor meer kennis en bereidheid om plastic afval te scheiden. De regeling Circular Plastics NL voor 2023 biedt nu brede ondersteuning voor circulaire investeringen. Deze subsidie versnelt de transitie naar een circulaire economie. CPNL is een programma binnen het Nationaal Groeifonds (NGF). Het programma loopt acht jaar en heeft verschillende programmalijnen waarbij kennis wordt uitgewisseld. Elke programmalijn is gericht op knelpunten in verschillende waardeketens om de kringlopen van plastic te sluiten.

Vernieuwende projecten

Ondernemers en onderzoekers met ideeën voor projecten die knelpunten in de plastic-keten in Nederland oplossen kunnen nog tot 11 januari 2024 een aanvraag indienen. Deze subsidie­regeling met drie generieke onderzoeks­projecten en negen showcases is voor CPNL uitgezet via een tender van Rijksdienst voor Onder­nemend Nederland (RVO) voor vernieuwende projecten. Er is 4,7 miljoen euro subsidie­budget vrij­gemaakt voor onderzoeks­­projecten. Voor show­cases is er 42,5 miljoen euro subsidie. Hoeveel subsidie je ontvangt is afhankelijk van het soort activiteiten dat je uitvoert in je project en van het soort organisatie.

Onderzoeksprojecten

Met een CPNL-onderzoeksproject onderzoek of ontwikkel je processen, methodieken of technieken voor een van onderstaande punten:

  • Het verbeteren van het ontwerp van materialen of producten;
  • Het karakteriseren, sorteren en wassen van plastic afvalstromen;
  • Het omzetten van plastic afvalstromen in nieuwe grondstoffen.

Het doel is om recycling efficiënter te maken en de kwaliteit van recyclaat te verbeteren.

Showcases

Een CPNL-showcase is een project waarin je een knelpunt in de waardeketen van één soort plasticmateriaal oplost. Dit project wordt ingezet als blauwdruk voor een andere keten van hetzelfde materiaal. Een showcase gaat bijvoorbeeld over hoe je knelpunten in de waardeketen van een bestaande plasticmateriaalstroom wegneemt of hoe je de kringloop van je plasticmateriaal sluit.

In de handleiding van CPNL vind je alle benodigde informatie voor het voorbereiden van je subsidie­aan­vraag. Hierin staat uitgebreide uitleg over de soorten projecten en activiteiten, onder­werpen, voor­waarden en criteria, project­kosten, bijlagen, wegings­factoren en werk­wijze van de beoordeling. Succes! 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details