Hét communicatieplatform over Recycling, Afvalmanagement en Milieu in Nederland
Slimmer in afval
DLV bakkenwasser.

Slimmer in afval

Achter afvalinzameling met verschillende soorten inzamelmiddelen containers voor verschillende soorten afval schuilt een wereld van logistiek , diensten en data waar maar weinig mensen weet van hebben. DVL Milieuservice kent die wereld als geen ander. Het bedrijf heeft in binnen- en buitenland miljoenen afvalcontainers uitgezet en ingenomen. Daardoor beschikken ze over zeer specialistische kennis die nodig is om een containerpark efficiënt en snel te implementeren en te onderhouden. Met de data die DVL registreert en beheert kan de inzameling van afvalstromen en in kaart gebracht en gestuurd worden.

Achter het besluit van een gemeente om afval en grondstoffen op een bepaalde manier in te zamelen schuilt een uiterst complexe logistieke operatie. “Je hebt te maken met de inzameling zelf, maar ook de inwoners moeten op de hoogte zijn”, stelt Geartsje van Lingen, directeur van DVL Milieuservice. “Vaak moeten in een korte tijd de inwoners van een gebied geïnformeerd worden en worden heel snel alle containers uitgezet of gewisseld. Inzamelbedrijven en gemeenten zijn daar vaak niet op toegerust. Wij wel.” DVL Milieuservice is namelijk een allround dienstverlener in het beheer en onderhoud van afvalinzamelmiddelen. Waarbij het bedrijf zich concentreert op het implementeren en onderhouden van containerparken. Bovendien beheert DVL de gegevensstromen rondom afvalinzameling. “Data dus”, legt projectleider Camiel Brouns uit. “Data waarmee we uiterst nauwkeurig kunnen meten en adviseren of beleidskeuzes van onze opdrachtgevers daadwerkelijk leiden tot gedragsverandering rond afvalinzameling. Maar ook data waarmee uiteindelijk het aangeboden afval via een hefing afgerekend kan worden met de aanbieders daarvan; burgers of bedrijven.” In de landelijk afgesproken VANG-doelstelling is met gemeenten afgesproken dat in 2025 een maximale scheiding voor afval geldt en dat er maximaal 30 kilo restafval per inwoner mag worden ingezameld. Het is aan de gemeenten zelf hoe ze invulling geven aan die doelstelling. “Door de inzameling meetbaar te maken – onder andere met chips in containers en voertuig registratiesystemen – ondersteunen we gemeenten en afvalinzamelaars om die doelstelling te kunnen halen”, vult collega Cathrinus Rouwé aan. “Wij beheren de datastroom en kunnen zien of gegevens juist en volledig zijn. Op die manier geven we inhoud aan de beleidskeuzes van gemeenten en borgen we de afval inzamelsystematiek van begin tot einde van de keten.” Omdat DVL over data én ervaring beschikt kan ze opdrachtgevers ook uiterst nauwkeurig adviseren, voordat deze een maatregel invoert. “Resultaat en aanbiedgedrag zijn natuurlijk afhankelijk van verschillende factoren.”, zegt Brouns. “De beschikbare inzamelmiddelen en logistiek, eventuele flankerende maatregelen, financiële prikkels, de regio, stad of platteland. Dat heeft allemaal invloed op de manier waarop je de doelstelling het beste kunt halen. Met onze soft- en hardware meten we per wijk, inzamelroute of gebied de effecten van beleidskeuzes op korte en lange termijn.” De werkwijze van DVL wordt in binnen-en buitenland ingezet. “Ons werk draait om het wijzigingen van de inzamelsystematiek én het aanbiedgedrag binnen gemeenten of regio’s”, stelt Van Lingen. “Bij sommige gemeenten zijn we al meerdere keren geweest om het containerpark dan wel te voorzien van andere registratie, dan wel extra containers te leveren of containers te vervangen door andere onder- of bovengrondse inzamelmiddelen.” Rouwé: “Ooit was inzameling een dienst. Tegenwoordig zit er een verdienmodel achter. In plaats van afval hebben we het vaak over grondstofstromen die geld opleveren. Dat vraagt dus om goede registratie van wat er wordt ingezameld. Wij faciliteren dat. Niet voor niets is ons motto: ‘slimmer in afval’.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details