Hét communicatieplatform over Recycling, Afvalmanagement en Milieu in Nederland

Waterschappen slaan handen ineen Collectieve opslag zuiveringsslib

Ze zetten in op een landelijke calamiteitenregeling waarbij ze het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat nodig hebben. De waterschappen slaan het zuiveringsslib van het rioolwater bij incidenten tijdelijk op om het in een later stadium alsnog te verwerken.

Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Ieder waterschap is verantwoordelijk voor de eigen gezonde bedrijfsmatige capaciteit voor de eindverwerking van het zuiveringsslib dat ontstaat bij de rioolwaterzuivering. Toch kunnen er incidenten plaatsvinden waarbij het nodig en verstandig is om collectief locaties voor tijdelijke opslag gereed te hebben. Slechts bij zeer grote calamiteiten doen we een beroep op de Rijksoverheid. Een robuust systeem van slibeindverwerking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we gezamenlijk oppakken: alle waterschappen doen mee. Met dit plan zetten we ons als sector in voor voldoende capaciteit door innovatie en duurzaamheid te verbinden.”

In Nederland is een ondercapaciteit ontstaan die tot 2025 kan aanhouden.

Duurzaam

Eén van de taken van de waterschappen is het zuiveren van rioolwater dat door gemeenten wordt afgevoerd. Dit doen waterschappen zo duurzaam mogelijk. Zo dragen de waterschappen bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit. Na de zuivering van het rioolwater resteren het schone effluent en het zuiveringsslib. Er wordt nationaal en internationaal voortdurend gewerkt aan meer duurzame en efficiënte verwerkingstechnieken van dit slib.

Op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hebben de waterschappen een robuust plan opgesteld voor de gezamenlijke aanpak van de ontstane problemen bij de slibeindverwerking. Naast de eigen bedrijfsmatige capaciteit organiseren zij vanaf nu samen een incidentencapaciteit. Hierop komt een onafhankelijke regie met eigen monitor en verantwoording. Een calamiteitenregeling van de waterschappen met het ministerie voor het tijdelijk opslaan van zuiveringsslib in de rijksbaggerdepots is nog in onderzoek. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van waterschappen en het rijk.

Het Robuust plan slibeindverwerking is een antwoord op de ontstane problemen door het wegvallen van de Duitse markt voor fluctuaties in het aanbod van het zuiveringsslib. Hierdoor is er in Nederland een ondercapaciteit bij de eindverwerking ontstaan die tot 2025 kan aanhouden. In het robuuste plan is gekeken naar het meerjarige aanbod van het zuiveringsslib en de bestaande verwerkingsmethoden. Vervolgens is geconstateerd dat er in de periode 2021-2025 behoefte is aan een collectieve incidentencapaciteit en een landelijke calamiteitenregeling.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details