Tagarchief: Jansen Recycling

Al meer dan 25 jaar duurzaam en circulair. Torenhoge ambities bij afvalstoffenverwerker

TRI-luchtfoto
Lees het gehele artikel

Jansen Recycling BV, onderdeel van A. Jansen BV, verwerkt jaarlijks ruim 1 miljoen ton aan minerale afvalstoffen waarvan 98,5 procent gerecycled wordt tot secundaire grondstoffen voor toepassing in de wegenbouw en de betonmortel- en betonwarenindustrie. Het bedrijf heeft torenhoge ambities en wil de capaciteit de komende drie jaar met maar liefst 50 procent opschroeven. Een gesprek met Jan Busser, divisiedirecteur bij Jansen Recycling.

Jansen Recycling heeft twee vestigingen in Brabant, één in Son en één in Helmond, en is gespecia­liseerd in het verwerken van ­minerale afval­stoffen. “We beschikken over diverse recycling­installaties, waar­onder een thermische reinigings­installatie, een ­extractieve grond­reinigings­installatie, een aqua­mator en een ­mobiele breker”, zegt Busser. “Een groot deel van de secundaire grond­stoffen die ontstaan uit het recycling­proces worden ­binnen onze eigen groep weer toe­gepast. Daarmee ­maken we de cirkel groten­deels rond en dat doen we ­overigens al meer dan 25 jaar.” 

De grondreinigingsinstallatie maakt gebruik van het principe van extractieve reiniging.

Extractieve reiniging

Op de vestiging in Helmond waar zich ook een betoncentrale bevindt van A. Jansen is ruim 25 jaar geleden het idee ontstaan om zelf betonpuin te gaan breken en wassen om tot gecertificeerd betongranulaat te komen. Busser: “Op dat moment werd elk korreltje zand en grind voor onze betoncentrales nog uit Limburg gehaald. Dat kon natuurlijk veel ­efficiënter en stond destijds nog los van de hele discussie over duurzaamheid. En zo geschiedde. De grond­reinigingsinstallatie maakt gebruik van het principe van extractieve reiniging. Hierin hechten de verontreinigingen zich via een spoel­proces aan een slibfractie die afgescheiden wordt van de schone zandfractie. De eind­producten worden vooral afgezet als volwaardig alternatief voor natuurlijk (beton)zand. Het wordt grotendeels toegepast in onze eigen betoncentrales en een klein gedeelte vloeit naar de betonwarenindustrie.”

Jansen Recycling heeft twee vestigingen in Brabant, één in Son en één in Helmond, en is gespecialiseerd in het verwerken van minerale afvalstoffen.

Thermische reinigingsinstallatie

In 2017 heeft Jansen Recycling in Son de eerste thermische reinigingsinstallatie (TRI) in Zuid-Nederland geopend. “In deze installatie verwerken we jaarlijks zo’n 300.000 ton teerhoudend asfalt en thermisch verontreinigde grond afkomstig uit heel Europa, dat we verwerken tot zand en een grindvervanger voor de betonmortel­industrie”, legt Busser uit. “De installatie scheidt teer en ­bitumen van de overige bestanddelen, waaronder zand en grind. Deze reststromen zijn weer opnieuw bruikbaar als gecertificeerde secundaire grond- en bouwstoffen. We zijn dus in staat om een diversi­teit aan minerale afvalstoffen op te waarderen tot een secundaire grondstof”, resumeert Busser. “Het varieert van slooppuin, verontreinigd puin, ballastgrind, betonpuin, teerhoudend asfalt tot verontreinigde grond in vele facetten met asbest en zelfs PFAS. We zijn in die zin al 25 jaar bezig met duurzaamheid en circulariteit.”

Restwarmte

Ambities heeft Jansen Recycling te over. “Ons doel is om de komende drie jaar de capaciteit flink op te schroeven naar 1,5 miljoen ton, waarbij we vooral mikken op het buitenland. Momenteel is al 50 procent van de afvalstoffen afkomstig uit het buitenland en dat zal gezien de aangescherpte wet- en regelgeving alleen maar toenemen”, verwacht Busser. “Vijf jaar geleden had niemand nog van PFAS gehoord. Het zal zich als een olievlek over Europa verspreiden. Daar spelen wij op in. Daarnaast zijn we druk bezig om onze processen verder te verduurzamen. Zo zijn we een ontwikkelingstraject gestart om zelf gas te kunnen produceren, zodat we zelfvoorzienend worden met onze thermische reinigingsinstallatie en hebben we recent een intentieverklaring getekend met Warmtebedrijf Ennatuurlijk waarbij we onderzoeken of we de restwarmte kunnen leveren aan het warmtenet in Eindhoven. Ook in dat opzicht zijn we voortdurend bezig met duurzaamheid en circulariteit. Dat maakt onze branche uitermate boeiend”, ­besluit Busser.

NL | Oude Sovjet-duikboot door Jansen Recycling in Vlaardingen ontmanteld 

foxtrot1-kopieren
Lees het gehele artikel

Met asbest vervuild schroot op innovatieve manier gerecycled

Sinds 2002 lag de Russische onderzeeër Foxtrot weg te roesten voor de kade van de NDSM-werf in Amsterdam Noord. Voor forenzen op de pont vanaf Amsterdam Centraal Station was het zwarte gevaarte jarenlang een vertrouwd gezicht. Half december werd de duikboot weggesleept. Na een lange tocht over de Nederlandse binnenwateren arriveerde het schip op 9 januari op ontmantelingswerf van Jansen Recycling Group in Vlaardingen. Daar wordt de Foxtrot in de komende maanden gesloopt. Het schroot wordt op een innovatieve manier gerecycled.

Het Amsterdamse stadsdeel Noord zat al jaren met de 90 meter lange onderzeeboot in zijn maag. De Foxtrot verkeerde in bedroevende staat en er bleek bovendien 1500 kilo asbest en verschillende andere afvalstoffen, waaronder het zeer giftige chroom-6, aan boord te zitten.
De onderzeeër werd in 1956 in de Letse hoofdstad Riga gebouwd als onderdeel van de Sovjet-vloot.
En anders dan zijn naam doet vermoeden, is de duikboot geen zogeheten Foxtrot-model, maar behoort hij tot de Zulu-klasse, de voorloper van de Foxtrot.
In 1991 werd de afgedankte Foxtrot door een aantal ondernemers uit Den Helder naar Nederland gehaald. Het schip lag sinds 2002 weg te roesten op de NDSM-werf. De Europese aanbesteding voor het slopen van de onderzeeër werd gewonnen door Struijk Sloop- en Grondwerken, die in samenwerking met Jansen Recycling Group en een aantal andere specialisten de klus gaat klaren. Jansen Recycling Group is een van de grootste metaalrecyclers van Nederland. Op de Vlaardingse ontmantelingswerf zijn de afgelopen jaren diverse grote sloopprojecten uitgevoerd, waaronder autotransportschip Baltic Ace (2015), het stalen eiland van de Pier van Scheveningen (2016) en de oude Botlekbrug (2018).

foxtrot2-kopieren

Voorbereiding voor transport.

 

Secundaire grondstof

Op 9 januari werd de Foxtrot in Vlaardingen op een ponton gehesen en op de kade gezet. Ondertussen is begonnen om het asbest uit het 1.500 ton wegende schip te saneren en daarna wordt de duikboot in stukken geknipt. “Het schroot wordt vervolgens gereed gemaakt om naar de gespecialiseerde ijzersmelterij van Purified Metal Company (PMC) in Delfzijl te gaan”, vertelt Peter Roest van Jansen Recycling Group. “In deze spiksplinternieuwe fabriek, die half 2020 operationeel moet zijn, wordt vervuild staalschroot omgezet naar een secundaire grondstof, geschikt voor de staalindustrie.”
Het idee voor het jonge bedrijf Purified Metal Company (PMC), waarvan Jansen Recycling Group aandeelhouder is, begint in 2011 met gecontamineerd treinschroot. Dit schroot kon niet voldoende worden gereinigd en moest daarom worden gestort. “Zo is het idee ontstaan om het asbest te vernietigen en het staal te recyclen door het te smelten in een staalbad van 1550 graden”, legt CEO Jan Henk Wijma uit. “Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat alle soorten asbest binnen enkele seconden vernietigd worden en worden omgezet in componenten die zich al in het staalbad bevinden:
siliciumoxide, magnesiumoxide en water.”
Wijma is bijzonder trots op het feit dat de gemeente Amsterdam als een van de eerste klanten vertrouwen heeft in onze milieuvriendelijke technologie. De Foxtrot is een van de eerste grote sloopprojecten waarvan het vervuilde schroot wordt verwerkt in de nieuwe fabriek.”

foxtrot3-kopieren

De Foxtrot op transport naar Vlaardingen.

 

Mijlpaal

Na de ontmanteling van de Foxtrot door Jansen Recycling, zorgt Renewi voor het veilige transport van het met asbest en chroom-6 vervuilde schroot naar Delfzijl. Purified Metal Company verwerkt het vervuilde staalschroot tot een nieuwe grondstof voor de staalindustrie in de speciaal daarvoor gebouwde fabriek. Tijdens het verwerkingsproces valt het asbest uiteen in onschadelijke bestanddelen en wordt chroom 6 verwijderd. Het staal wordt verwerkt tot Purified Metal Blocks die als grondstof dienen voor de staalindustrie.
Ook Gijs Derks, Commercial Director bij Renewi is content met de bijzondere opdracht. “Renewi heeft een exclusieve samenwerking met Purified Metal Company voor de inzameling van met asbest vervuild staalschroot omdat we geloven in de aanpak om ook vervuilde materialen op een duurzame wijze om te zetten in herbruikbare grondstoffen. Dat we dit samen met een aantal andere partners gaan doen met de Foxtrot, is een mooie mijlpaal.”