Tagarchief: Recyclinggranulaat

Primeur voor gemeente Alphen aan den Rijn. Eerste 3D geprinte circulaire brug

geprinte-brug
Lees het gehele artikel

“Het is de eerste composietbrug in Europa die 3D geprint is. Daarnaast is het de eerste brug ter wereld die volledig circulair is!”, zo bericht de gemeente trots.

Thermoplast met glasvezels 

Thermoplast Composite Structures en Printbedrijf 10XL werken met een thermoplastische kunststof waarvan ze de precieze naam nog even voor zich houden. Het is een materiaal dat vanwege de grote chemische resistentie veel wordt toegepast in de (petro)chemische industrie en de offshore voor leidingen en beplatingen. Anders dan veel andere kunststoffen is het nauwelijks gevoelig voor UV-straling. Het is vooral ook mechanisch erg stabiel. Tot een temperatuur van 140 graden Celsius zijn de mechanische eigenschappen constant, daarna neemt de sterkte gestaag af. Het smeltpunt ligt op 180 graden, de printer warmt het op tot zo’n 220 graden. Composite Structures en printbedrijf 10XL mengen er korte glasvezels doorheen voor ze het naar de printkop sturen. Doorlopende wapeningsstaven zijn niet nodig. Omdat het materiaal na het printen afkoelt en krimpt is het zaak in één werkgang door te printen. Anders kloppen de coördinaten niet precies en weet de printkop niet waar hij het materiaal neer moet leggen. De 7 meter lange brug voor Alphen aan den Rijn werd in 90 uur onafgebroken geprint.

Artists impression van de brug.

De brug ligt bij Vliestroom en Stortemelk in de Stromenbuurt. De afgelopen maanden werkten Den Ouden Groep en Aannemersbedrijf Damsteegt samen aan het realiseren van deze 100% gerecyclede en recyclebare brug.

Den Ouden Groep en Aannemersbedrijf Damsteegt hebben beiden de ambitie om duurzame innovaties toe te passen in hun product- en dienstenaanbod. Deze ambitie sluit aan bij de duurzaamheidsambities uit het actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Vanuit deze ambitie en het gezamenlijk enthousiasme zijn de partijen de afgelopen maanden hard aan het werk geweest met het ontwerp-, productie- en testproces. Hiervoor werkten zij samen met de bedrijven Composite Structures en 10XL, die gespecialiseerd zijn in het 3D printen van grote objecten. 

De brug wordt geplaatst.

100 jaar

Honderd jaar. Zo lang moet de allereerste 3D-geprinte ‘afvalbrug’ van Europa minimaal meegaan. Dat zegt Geert Siereveld, directeur van het bedrijf Composite Structures. Zijn droom is werkelijkheid geworden met het plaatsen van een revolutionaire voetgangersbrug aan de Vliestroom in Alphen aan den Rijn.

Volgens hem bevat de constructie twee unieke elementen. Enerzijds is de brug helemaal geproduceerd met een 3D-printer. Anderzijds bestaat het bouwwerk grotendeels uit gerecyclede kunststoffen, oftewel plastic afval in de volksmond. Daarmee heeft Alphen een Europese primeur, meldt Siereveld. “Als je mondiaal kijkt, is die combinatie echt uniek”, stelt hij

Voor het project is nauw samengewerkt met het uit Dordrecht afkomstige 10XL, een specialist als het gaat om driedimensionaal printen. Maar het idee komt van Siereveld. “3D-printen heb ik niet uitgevonden, bruggen bouwen ook niet. Maar ik heb wel de link gelegd tussen die twee.

Het afgelopen halfjaar is de revolutionaire brug uiteindelijk gerealiseerd. Wie met een constructie van plastic afval vreest voor instortingsgevaar, komt bedrogen uit, vertelt Siereveld. “We hebben een situatietest gedaan, waarbij we de brug helemaal vol hebben gelegd met zandzakken. Dat staat gelijk aan 65 mensen van 80 kilogram.”

10-XL print ook straatmeubilair van gerecycled plastic.

Hergebruikt granulaat

De brug is de eerste composietbrug in Europa die 3D geprint is. Daarnaast is de brug ook volledig circulair wat betekent dat de brug gemaakt is van 100% gerecyclede grondstoffen en dat de geprinte brug ook 100% recyclebaar is. Hergebruikt granulaat, bestaande uit een combinatie van synthetische polymeren en glasvezel, dient als grondstof voor de brug. Aan het einde van haar levensduur kan de brug opnieuw verwerkt worden tot kunststofgranulaat en hergebruikt worden als grondstof voor een nieuwe toepassing.

De komende jaren vervangen Den Ouden Groep en Aannemersbedrijf Damsteegt in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn 24 bruggen. Nadat de eerste 3D print brug geplaatst is, wordt onderzocht welke bruggen er nog meer vervangen kunnen worden voor een duurzaam, 3D geprint alternatief. 

Recyclinggranulaten: een goed kwaliteitsproduct deel 2

shutterstock_1036261828
Lees het gehele artikel

Recyclinggranulaat is het succesproduct van het Nederlands afvalbeleid. Hoe is dat ontstaan? In een serie van zes artikelen gaan wij de komende uitgaven van RecyclePro in op de ontwikkeling van de toepassing van recyclinggranulaten.

Recyclinggranulaat is het succesproduct van het Nederlands afvalbeleid, maar hoe is de kwaliteit geborgd? Wil een recyclingproduct kans maken, dan is kwaliteit een eerste vereiste. Er wordt dan ook  altijd veel aandacht aan dit onderwerp besteed. Dat heeft in eerste instantie geleid tot het branche-eigen kwaliteitssysteem voor recyclinggranulaten (SKK, Stichting Kwaliteitsborging Korrelmix®).

In 1995 is dit systeem opgegaan in de nationale en onafhankelijke certificatieregeling BRL 2506, die tot op heden de kwaliteit van de producten borgt. Deze regeling is  dekt vele productsoorten en toepassingsgebieden af. Het bevat een technisch deel 1 (KOMO) en een milieudeel 2 (NL-BSB).

Kwaliteit in = kwaliteit uit

De certificatieregeling voorziet in een strikt innamebeleid (acceptatie) voor de te verwerken steenachtige afvalstoffen. Veel aandacht wordt besteed aan het voorkomen dat het product gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest en teer bevat. Ook zijn er restricties opgenomen voor andere stoorstoffen die invloed kunnen hebben op de uiteindelijke toepasbaarheid en kwaliteit van de producten. De strenge eisen blijken zeer effectief.

BRL 2506 deel 1 bevat de technische eisen voor recyclinggranulaten, afkomstig uit de Standaard RAW Bepalingen en Europese productnormen. Dit gaat vooral over funderingslagen, maar ook ophogingen, aanvullingen, drainage- of waterbergingstoepassingen. De funderingslagen van recyclinggranulaten hebben een reeks unieke eigenschappen (drainerend vermogen, draagvermogen, sterkteontwikkeling in de tijd) en zijn van hoge wegbouwkundige kwaliteit. Een alternatief voor recyclinggranulaat is, ook met primaire materialen, moeilijk te bedenken.

Recyclinggranulaat voor toepassing in beton is al jarenlang in BRL 2506 opgenomen, maar steeds belangrijker geworden voor de circulariteit in de betonsector. De BRL sluit aan op de relevante betonstandaarden, zoals NEN 12620, NEN 5905 en de bekende CUR Aanbevelingen. Omdat de betonsector zelf ook aan tafel zit bij deze BRL sluit deze goed aan op de kwaliteitsbehoeften en voor zeer specifieke betonsoorten blijft maatwerk mogelijk.

BRL 2506 deel 2 is voor de milieukwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit (NL-BSB). De volgens BRL 2506-2 gecertificeerde recyclinggranulaten zijn vrij toepasbaar.

Borging

Zowel BRL 2506 deel 1 als deel 2 bevatten een intensief keuringsprotocol dat via bonus-malus beloont en dwingt tot een goed product. Het gecertificeerde product is bewezen geschikt voor toepassing. Geschiktheid voor toepassing is overigens een belangrijk onderscheid met CE markering, waarbij dit aspect niet is geborgd. Als afnemer is het dus aan te bevelen om zowel BRL 2506 deel 1 als deel 2 te eisen. Het gehele systeem staat onder controle door een certificatie-instelling, die gemiddeld 4x per jaar de bedrijven en locaties grotendeels onverwacht bezoekt.  Hierdoor kan gesteld worden dat er vertrouwen mag zijn in de kwaliteit.

Einde Afvalstatus

Belangrijk te vermelden is dat de ervaringen met recyclinggranulaten geleid hebben tot de Regeling Einde Afval Status Recyclinggranulaten (Staatscourant februari 2015). Deze regeling is gebaseerd op Europese productnormen en Besluit bodemkwaliteit en codificeert feitelijk wat in de certificatieregelingen is opgenomen. Dat deze regeling vlot tot stand kon komen is niet in de laatste plaats te danken aan de standaardisatie en borging die met en door de sector zijn gerealiseerd. Deze staan aan de basis van de kwaliteit waardoor recyclinggranulaten de laatste decennia konden uitgroeien tot de belangrijke en betrouwbare grondstof zoals deze nu is.

Recyclinggranulaten: een goed kwaliteitsproduct (1)

foto-gewassen-granulaat-kopieren
Lees het gehele artikel

Recyclinggranulaat is het succesproduct van het Nederlands afvalbeleid. Hoe is dat ontstaan? In een serie van zes artikelen gaan wij de komende uitgaven van RecyclePro in op de ontwikkeling van de toepassing van recyclinggranulaten.

Recyclinggranulaat is het product dat is ontstaan uit de bewerking van de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval. In de jaren ’60 van de 20ste eeuw ontstond er steeds meer puin, afkomstig uit de steden waar een ijverige naoorlogse bouwlust bestond. De vrijwel enige optie was om dit puin te storten, maar dat werd snel duurder in die periode.

Vooral op plattelandswegen werden wel funderingen aangelegd van steenpuin, maar voor rijkswegen was dit niet toegestaan. Daar werd vooral hoogoven- en staalslak gebruikt, lava of zandcement gebruikt die op een laag zand werden gelegd.

Succesfactoren

Dat de fundering van recyclinggranulaat (beton- en menggranulaat) ook onder rijkswegen succesvol werd, kwam door een aantal factoren:

a. Er waren soms problemen met de bestaande funderingsmaterialen en gepaard gaande met toename van de hoeveelheid vrachtverkeer, ontstond er behoefte aan stabieler wegen;

b. De stortkosten van puin namen toe;

c. Het aanbod van gekwalificeerd granulaat nam toe;

d. De overheid voerde een beleid dat gebruik van secundaire materialen stimuleerde.

Door deze ontwikkelingen kon de opdrachtgever een sterke funderingslaag tegemoet zien waarop een minder dikke asfaltlaag nodig was. Intussen werden de kwaliteitscriteria vastgelegd in standaarden en werd een gedegen controle (waar onder op asbest) ingevoerd. Resultaat: goedkoper, sterker, betrouwbaar en een groen imago.

Dit heeft ertoe geleid dat recyclinggranulaat vrijwel het enige funderingsmateriaal is dat nog wordt gebruikt. De sector heeft verder geïnvesteerd in kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten. Al jarenlang wordt circa 100% van het vrijkomend steenachtig bouw-, sloop en productieafval voor hergebruik geschikt gemaakt. Dit is momenteel circa 20 miljoen ton van de totaal 60 miljoen ton aan afvalstoffen die in Nederland vrijkomt. Daardoor is dit een belangrijke pijler onder het Nederlandse circulaire beleid.

Kwaliteit

In 1980 is BRBS Recycling opgericht en direct is de focus geheel op de kwaliteit van recyclinggranulaten gericht. Dat leidde tot het groter aanbod van gekwalificeerd granulaat. De branche richtte zelf de Stichting Kwaliteitsborging Korrelmix® op voerde controles uit bij leden. Dit SKK kwaliteitscertificaat omvatte destijds al milieu hygiënische en civieltechnische kwaliteitseisen, die nu nog steeds onderdeel zijn van het huidige certificaat, BRL 2506. De invoering van het Besluit bodemkwaliteit (voorafgegaan door IPO interimbeleid en Bouwstoffenbesluit) leidde er in 1995 toe dat het branche-eigen certificaat werd omgezet naar het KOMO / NL-Bsb certificaat onder controle van externe certificeringsbureaus.

Granulaat in beton

Anno 2020 is recyclinggranulaat gemeengoed en heeft het een betrouwbaar imago. Het is toepasbaar in alle typen wegen. Toepassing van granulaten in beton is volledig afgedekt en afgestemd met de betonsector.

Onder invloed van de Europese Bouwproductenverordening is het certificaat gesplitst in twee delen: een civieltechnisch certificaat volgens BRL 2506 deel 1 en een milieu hygiënisch certificaat (NL-Bsb) volgens BRL 2506 deel 2. Als klant heeft u pas zekerheid van kwaliteit als beide BRL 2506 certificaten bij het product worden geleverd.