Tagarchief: Sidcon

Geen nare geuren en ongedierte meer

Sidcon-freshstation-kopiëren
Lees het gehele artikel

Oplossing voor inzameling GFE-afval in stedelijk gebied met stapelbouw

Sidcon is vooral bekend vanwege de ondergrondse perscontainers voor restafval, PMD en OPK. Maar het Nijmeegse bedrijf brengt nu een nieuw en innovatief product op de markt dat inspeelt op het probleem van vervuilde afvalstromen: de Freshtation Organic. Dat is een speciaal ontwikkelde afvalcontainer om afval van groenten, fruit en etensresten (GFE) efficiënt, geurloos en netjes te kunnen verwerken.

De Freshstation Organic kan beneden in de centrale hal van een flatgebouw, in de fietsenstalling of net buiten worden geplaatst en heeft niets meer nodig dan een stopcontact.

“Met de Freshstation Organic wordt het voor bewoners van gestapelde woningen in vooral stedelijk gebied veel gemakkelijker om hun GFE-afval apart te houden van het restafval”, legt Boris Gubbels van Sidcon Milieutechniek uit. “We weten natuurlijk dat we voorzichtig met grondstoffen moeten omgaan. Niet voor niets worden afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden om ze daarna te kunnen recyclen. Wat minder mensen weten is dat 40 procent van ons restafval uit organisch materiaal bestaat. Een deel daarvan kan er met allerlei technieken nog worden uitgesorteerd, maar verdwijnt vervolgens alsnog in de verbrandingsoven. Het is dan namelijk niet meer geschikt voor compost. Om die reden wordt aangemoedigd om ook GFE-afval apart in te zamelen, maar vooral in stedelijk gebied met veel gestapelde bouw blijkt dat lastig. Mensen hebben liever geen GFE-bak op hun balkon vanwege de stank en ook grote containers buiten zorgen voor stank en ongedierte.”

Door de toevoeging van een warmtepomp in de cocon die de warmte van bijvoorbeeld lauwe etensresten eruit haalt, stopt het rottingsproces.

Fris en hygiënisch

Om die reden ontwikkelde Sidcon de Freshstation Organic. Dat is een aangepaste minicontainer van 240 liter met daaromheen een metalen geïsoleerde cocon met koeling en ozongenerator. “Daardoor blijft het fris en hygiënisch”, stelt Gubbels. “De Freshstation Organic kan beneden in de centrale hal van een flatgebouw, in de fietsenstalling of net buiten worden geplaatst en heeft niets meer nodig dan een stopcontact. Bij testen hebben we gemerkt dat je het mensen zo makkelijk mogelijk moet maken. Wanneer ze dagelijks de mogelijkheid krijgen om hun etensresten op een gemakkelijke en schone manier kwijt te kunnen wordt het een routine. We zagen dat tot wel 80 procent van de bewoners hun etensresten gingen scheiden.”

Een ander voordeel is dat het restafval van deze bewoners schoner is en zodoende beter gerecycled kan worden omdat er geen organisch afval meer tussen zit.

Een normale groene bak neemt geur op. In die van Sidcon is in de binnenkant een hoog moleculaire laag aangebracht die geen geur opneemt.

Niet voor niets koos Sidcon voor een minicontainer met standaard afmetingen. Gubbels: “Die passen immers op de bestaande inzamelvoertuigen. Want gemeenten zullen ze wel regelmatig moeten legen natuurlijk.”

Koelbox

Sidcon gelooft erin dat gescheiden inzameling zo gemakkelijk, schoon en hygiënisch mogelijk moet zijn, wil het kans van slagen hebben. “Alleen maar zeggen dat iets nu eenmaal moet, werkt niet”, zegt Gubbels. Om die reden zijn de 240-liter rolcontainers aangepast. Gubbels: “Een normale groene bak neemt geur op. Die kun je zo vaak schoonmaken als je wilt, maar hij blijft stinken. Om die reden hebben we in de binnenkant een hoog moleculaire laag aangebracht die geen geur opneemt. En de bak is ook geïsoleerd. In feite is het daarmee een koelbox geworden. Door de toevoeging van een warmtepomp in de cocon die de warmte van bijvoorbeeld lauwe etensresten eruit haalt, stopt het rottingsproces. Het allerlaatste beetje condens wordt bestreden met ozon (O3).”

Gubbels verwacht dat de Freshstation Organic zal aanslaan. “We benaderen momenteel gemeenten, woningcorporaties, maar ook projectontwikkelaars. Deze oplossing draagt immers bij aan het groene en duurzame imago van een gebouw. En ik kan uit ervaring zeggen dat het echt werkt: hier op kantoor staat er één pal naast mijn bureau en ik kan gewoon mijn werk doen. Ik ruik niets en zie geen enkele vlieg.” 

Marktleider in perscontainers blijft innoveren

Restafval-pers-illustratie-2-03
Lees het gehele artikel

Met een perscontainer kun je op één locatie flink meer afval inzamelen. Dat scheelt niet alleen containers maar ook transportbewegingen. Het Nederlandse bedrijf Sidcon groeide in minder dan 15 jaar uit tot marktleider in ondergrondse perscontainers. Maar de ambities reiken verder. Directeur Reinier Siderius wil nieuwe markten aanboren, niet alleen over de landsgrenzen, maar ook binnen afvalland.

Ongeveer 25 jaar geleden verschenen in Nederland de eerste ondergrondse afvalcontainers. Volgens Siderius ook echt een Nederlandse uitvinding. Die werden met name in de de grote steden neergezet. Sindsdien stapten steeds meer gemeenten over op het ondergronds inzamelen van afval. En om op één plek zoveel mogelijk afval in te kunnen zamelen ontkom je feitelijk niet aan een perscontainer. 

Reinier Siderius stond met zijn bedrijf Sidcon Perscontainers aan de wieg van die ontwikkeling. Siderius begon zijn bedrijf al in 1993, maar de ontwikkeling van ondergrondse perscontainers begon in 2008. “Ik begon ooit met de verkoop van stalen afzetcontainers. Later kocht ik een machinefabriek en een constructiebedrijf. In 2007 kregen we de vraag van een afvalinzamelaar of wij een ondergrondse perscontainer konden maken. Die hebben we gemaakt en toen we daar mee bezig waren werd ook de gescheiden inzameling van plastic afval ingevoerd. Daarop ontwikkelden we een perscontainer die in dezelfde putten past als waar de al bestaande ondergrondse containers in zitten en die ook door dezelfde inzamelwagens geleegd kon worden. De infrastructuur blijft daardoor hetzelfde, maar door het gebruik van een perscontainer kun je op dezelfde locatie meer afval inzamelen.” 

Internetverbinding

Een perscontainer heeft als grootste voordeel dat de capaciteit enorm toeneemt waardoor de containers minder vaak geleegd hoeven te worden. En dat scheelt transportbewegingen en dus CO2-uitstoot. “Maar”, zegt Siderius, “sinds het begin rusten wij onze perscontainers ook uit met een internetverbinding waardoor inzamelaars allerlei data kunnen aflezen. Het belangrijkste is natuurlijk de vulgraad zodat je weet wanneer een container geleegd moet worden. Met de informatie over hoe vol een container is en hoe snel dat gebeurt kunnen afvalinzamelaars hun routes tot in detail plannen. Maar je kunt ook op afstand zien hoe vaak de motor start en hoe zwaar de motor loopt. Daarmee kun je veel problemen oplossen nog voor die problemen ontstaan. Bijvoorbeeld door preventief onderhoud. Je voorkomt daarmee veel storingen.” 

De perscontainers van Sidcon werden in eerste instantie ontwikkeld voor de inzameling van plastic. Toen dat PMD (Plastic, metaal en drankenkartons) werd en dus de samenstelling van het afval veranderde, paste Sidcon de containers daarop aan. Siderius: “Samen met de afvalverwerkers hebben we goed gekeken hoe ver we die stroom in elkaar kunnen persen. Zodat het na inzameling ook weer makkelijk gesorteerd kan worden.” 

Vrij snel daarna wilden inzamelaars de containers ook voor restafval kunnen gebruiken. “In grote lijnen is dat dezelfde machine”, legt Siderius uit. De laatste ontwikkeling zijn de containers voor papier en karton. “De samenstelling van die afvalstroom verandert de laatste tijd snel”, constateert Siderius. “Daar waar het vroeger om veel papier en weinig karton ging, zie je dat – mede onder invloed van het online shoppen – die verhouding omdraait. Het is nu veel karton en een beetje papier. Daarmee wordt het gewicht dat in de containers terecht komt lager. We hebben daarom containers met een andere inlaat en een ander persmechanisme ontwikkeld. Daar zijn de eerste nu van geleverd en de resultaten zijn erg goed.” 

Een andere innovatie van Sidcon is de combinatie van een ondergrondse perscontainer met een laadpaal voor elektrische auto’s. “Er is een steeds grotere vraag naar die laadpalen en onze containers hebben ook stroom nodig. Onze motoren gebruiken maar weinig stroom en gaan pas draaien als er een bepaald niveau in de container bereikt is. Laadpalen vragen veel stroom op het moment dat ze worden gebruikt en daarom is het een mooie combinatie. Je hoeft dan nog maar op één plek elektriciteit aan te leggen en je vangt er meerdere vliegen mee.”

Een perscontainer heeft als grootste voordeel dat de capaciteit enorm toeneemt.

Nieuwe markten

Ondergrondse afvalcontainers mogen dan een Nederlandse uitvinding zijn, Sidcon vindt de laatste jaren ook nadrukkelijk zijn weg naar het buitenland. “We richten ons inderdaad steeds meer op Scandinavië, Duitsland, België en Frankrijk”, zegt Siderius. “En hoewel er wel degelijk concurrenten zijn, hebben wij als Nederlands bedrijf toch een lichte voorsprong. We brengen een schat aan ervaring mee uit dichtbevolkte steden waar mensen het niet altijd even nauw nemen met wat er precies in welke container moet. We weten dus heel goed waar onze machines tegen bestand moeten zijn.” 

Restafval bijvoorbeeld, daar zit – zeker in de grote steden – vaak GFT-afval tussen. Volgens Siderius heeft het persen weinig invloed op het nascheiden. “Maar de uitdaging is zeker dat GFE/GFT, net als glas en papier aan de voorkant wel een aparte stroom blijven. Etensresten tussen het restafval wordt een enorme smurrie en dat is lastig nascheiden.” 

Siderius hoopt met Sidcon in de komende jaren nieuwe markten aan te kunnen boren. “Niet alleen in het buitenland, maar naast huishoudelijk afval hoop ik ook op het gebied van bedrijfsafval een bijdrage te kunnen leveren. En we ontwikkelen ook constant nieuwe machines voor nieuwe toepassingen. Zo hebben we een klein bovengronds persontainertje gemaakt, speciaal voor huishoudelijk PMD afval in zogenoemde omgekeerde inzamelingssituaties in appartementencomplexen. Alles wat hergebruikt kan worden, wordt aan huis opgehaald, restafval moet worden weggebracht. Daarmee stimuleer je dat mensen hun afval scheiden. En door het dicht bij huis aan te bieden verhoog je de kwaliteit van het afval fors. Om die reden hebben we ook een aparte bovengrondse container voor GFE in appartementencomplexen of flatgebouwen ontwikkeld. Om marktleider te blijven kun je niet stil zitten.”