Tagarchief: SUEZ

‘Een bedrijf met meer ervaring 
 in mobiel wegen bestaat niet’

Welvaarts_002
Lees het gehele artikel

Het altijd exact weten wat iets weegt is misschien wel het allerbelangrijkste binnen de sloop- en recyclingbranche. Kleine verschillen kunnen grote gevolgen hebben in een markt waar de marges dun zijn en de volumes hoog. Welvaarts Weegsystemen is dé expert op het gebied van mobiel wegen. Het bedrijf uit Den Bosch levert niet alleen geijkte mobiele weegsystemen. Het zorgt ook voor de opbouw, het onderhoud en de service. En de Bosschenaren zorgen er voor dat weeginstallaties zelfs op locatie gekalibreerd en geijkt kunnen worden.

Welvaarts Weegsystemen werd in 1978 opgericht door Wim Welvaarts. Hij bestierde toen nog een kalvermesterij en daarbij was het essentieel dat hij wist hoeveel de kalveren wogen. Welvaarts bedacht daarop een zogenoemde ‘veeweger’, een compacte rijdende kar met hoge zijkanten en een voor- en achterkant die open en gesloten konden worden. De bedoeling was dat een dier door de kar kon lopen en dat direct het gewicht zichtbaar werd zonder dat de boer hier veel tijd en energie mee kwijt was. Dit was de basis van mobiel wegen, wat later de kern van Welvaarts B.V. werd.

Na enkele jaren verschillende oplossingen te hebben bedacht voor de dierhouderij waarbij gewichtsbepaling centraal stond, bleken er andere sectoren te zijn waar mobiel wegen interessant zou kunnen zijn. Dit begon met een mobiele weegbrug waar voertuigen geheel of gedeeltelijk gewogen konden worden. Maar mobiel wegen wordt pas echt ‘mobiel’ als er onderweg gewogen kan worden, zonder dat er tijd verloren gaat aan het verrichten van de weging.

Geijkte mobiele weegbruggen zijn uitermate geschikt voor kortstondige behoefte aan extra weegcapaciteit, zoals bij dit asfalt depot in Utrecht.

In 1991 werd het eerste ‘afzet-container-weegsysteem’ uitgeleverd. Tijdens het afzetten van de container werd een automatische weging verricht door de chauffeur zonder dat hem dit extra tijd kostte. Deze weging werd opgeslagen in een kleine computer en eventueel uitgeprint in de cabine van de trekker.

Het bedrijf van Welvaarts is sindsdien uitgegroeid tot dé expert op het gebied van mobiel wegen. Hein Jacobs, verantwoordelijk voor de sales en marketing bij Welvaarts Weegsystemen: “We produceren tegenwoordig kraakpers totaalweegsystemen, weegsystemen voor afzetcontainers, beladingsweegsystemen, mobiele weegbruggen en tank-, kraan- en laadklepweegsystemen. Maar we leveren net zo makkelijk volledig op maat gemaakte systemen.”

In eigen huis

Welvaarts ontwikkelt en produceert alles geheel in eigen huis Jacobs: “ Zowel de elektronica en software, als de technische opbouw van de weegsystemen wordt door onze eigen mensen gemaakt. Doordat beide specialismen nauw samenwerken en verbonden zijn ontstaan unieke innovaties. Ons team bestaat uit 30 personen, waarvan het merendeel een achtergrond heeft in de werktuigbouw en dagelijks te vinden is in de werkplaats. Zij zorgen ervoor dat de weegsystemen opgebouwd, geijkt en getest worden. Een deel van dit team is bezig met het ontwikkelen van software en kijkt vooruit naar trends en toepassingen op het gebied van mobiel wegen in de transportwereld.”

Zo leverde Welvaarts afgelopen jaar nog de techniek voor een gezamenlijke vuilniswagen die wordt gebruikt door SUEZ, Renewi en gemeente Amsterdam om bedrijfsafval in te zamelen. “Door de inzamelwagen te delen kon het aantal ritten door de drukke stad met 40% verminderd worden”, vertelt Jacobs. “Door toepassing van een Welvaarts weegsysteem kan er toch direct op eindklant-niveau onderscheid gemaakt worden.”

Vaten van gerecycleerd plastic voor risicohoudend medisch afval

davidplas_80690-003_0001-kopieren
Lees het gehele artikel

Sinds kort hebben ziekenhuizen in Brussel en Vlaanderen de mogelijkheid om vaten uit gerecycleerd plastic te gebruiken voor hun risicohoudend medisch afval. Deze primeur is de vrucht van de samenwerking tussen Mauser Benelux en SUEZ, en zorgt voor maar liefst 57% minder milieu-impact en 51% minder CO2-uitstoot.

Risicohoudend medisch afval (RMA) omvat stoffen zoals laboratorium-
afval, bloed, bloedderivaten, anatomisch afval en andere. De vaten waarin dit afval wordt verzameld, moeten voldoen aan uiterst hoge normen qua kwaliteit en stevigheid. Eens ze gevuld zijn, worden ze verzegeld en meteen verbrand om elk veiligheidsrisico uit te sluiten. Tot vandaag werden hiervoor uitsluitend vaten uit virgin plastic gebruikt. Om de ecologische impact van deze noodzakelijke praktijk zoveel mogelijk te beperken, ging SUEZ (dat de vaten aanlevert aan ziekenhuizen, ze ophaalt en vervolgens afvoert naar een gespecialiseerde afvalenergiecentrale), samen met partner Mauser Benelux
(producent van de vaten) op zoek naar een duurzamere oplossing. Zo hebben ze een RMA-inzamelvat ontwikkeld uit gerecycleerd plastic, dat een veel kleinere ecologische afdruk heeft dan de traditionele: maar liefst 57% minder milieu-impact en 51% minder CO2-uitstoot. Dit innovatieve project toont het belang aan van co-creatie in de waardeketen om grote stappen te zetten richting een circulaire economie.

Hans Keur Fotograaf

SUEZ en Mauser Benelux hebben een RMA-inzamelvat ontwikkeld uit gerecycleerd plastic, dat een veel kleinere ecologische afdruk heeft dan de traditionele: maar liefst 57% minder milieu-impact en 51% minder CO2-uitstoot.

 

Goed voor 450.000 vaten uit gerecycleerd plastic op jaarbasis

Nu SUEZ wettelijke toestemming heeft voor Brussel en Vlaanderen, biedt het in zijn contracten met ziekenhuizen de mogelijkheid om met de vaten uit gerecycleerd plastic te werken. Binnen afzienbare tijd kunnen de ziekenhuizen dus volledig overschakelen op het nieuwe vat, wat neerkomt op zo’n 450.000 vaten en een verminderde CO2-uitstoot van meer dan 955 ton op jaarbasis. Ondertussen lopen verschillende ziekenhuizen, zoals Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) en UZ Gent warm voor het project. Volgens Tom Havermans, Milieucoördinator ZNA, zullen de nieuwe vaten een aanzienlijke impact op de zorgsector hebben. “Ziekenhuis Netwerk Antwerpen zet graag in op duurzaamheid vanuit zijn maatschappelijk engagement, ook in deze moeilijke periode. Want ook de zorgsector is een belangrijke speler in de ontwikkeling naar een circulaire economie. Nu de vaten uit gerecycleerd materiaal goedgekeurd zijn voor gebruik, is de keuze snel gemaakt. Ze bieden hetzelfde gebruiksgemak als de traditionele vaten, maar zijn een pak milieuvriendelijker.”

Invloed coronacrisis

De productiekost van hoogkwalitatief gerecycleerd plastic uit verbruikte verpakkingen ligt vaak hoger dan de productiekost van virgin plastic. Dit omwille van de zeer lage densiteit van het te recycleren afval en de complexiteit van de verschillende plastic verpakkingen op de markt. De coronacrisis heeft het prijsverschil tussen een traditioneel vat en een vat uit gerecycleerd plastic nog vergroot. Een virgin plastic vat is vandaag een pak goedkoper door de lage internationale olieprijzen als gevolg van de pandemie. Terwijl hetzelfde vat vorig jaar ongeveer evenveel kostte als dat uit gerecycleerde kunststof. SUEZ ijvert daarom voor een wettelijk kader dat producenten verplicht om een minimum aan gerecycleerd plastic te gebruiken. Op die manier zouden virgin en gerecycleerd plastic niet meer met elkaar concurreren en zetten we een belangrijke stap richting een meer circulaire economie. Ook Philippe Tychon, general manager SUEZ Recycling & Recovery Belgium & Luxembourg, ziet de herontwikkeling van de RMA-vaten als onderdeel van de doorstart naar een circulaire economie. “Op weg naar een werkelijk circulaire economie moeten we de grens van wat mogelijk is steeds weer verleggen. De RMA-vaten uit gerecycleerd plastic garanderen dezelfde veilige verwerking van het afval, maar met een fors lagere milieu-impact. Het is bijzonder hoopgevend dat een sterk gereguleerde sector als de gezondheidszorg zijn ecologische voetafdruk verder verkleint. SUEZ is trots zijn klanten hierin te begeleiden.”     

Oost-Vlaanderen krijgt primeur van klimaatbewuste afvalinzameling

white20trucks_pb20m-kopieren
Lees het gehele artikel

RENEWI en SUEZ gaan samen voor meer leefbaarheid in Oost-Vlaanderen

SUEZ en RENEWI starten een duurzaam proefproject: voortaan halen ze gezamenlijk containers met PMD-bedrijfsafval van hun klanten in Oost-Vlaanderen op. Het proefproject kreeg de naam ‘Collecting together for you’. Beide afvaldienstverleners bundelen de krachten door deze inzameling vanaf 2 maart 2020 te combineren in één inzamelroute. Ze leveren hiermee een concrete bijdrage aan de leefbaarheid in Oost-Vlaanderen. Het project loopt in samenwerking met, en onder begeleiding van, het Vlaams Instituut voor de Logistiek.

Het project heeft als doel de uitstoot van schadelijke emissies terug te dringen. SUEZ en RENEWI willen met het Oost-Vlaamse proefproject een flinke besparing in CO2- en NOx-emissie  realiseren. Dat betekent dat de inzamelwagens 30 procent minder kilometers zouden afleggen. Dit komt niet enkel de uitstoot van schadelijke stoffen, maar ook de verkeersdrukte ten goede. Op jaarbasis zou dat neerkomen op een besparing van 40.000 kilometers, 19.170 liter brandstof en 61.793 kg Co2. Met dit proefproject willen RENEWI en SUEZ laten zien hoe de doelstellingen van ‘Collecting together for you’ door een goede samenwerking in de logistieke keten bereikt kunnen worden. Met andere woorden, een concrete duurzame logistieke oplossing die bijdraagt aan de leefbaarheid van de omgeving.

Samenwerking als inspiratie voor andere sectoren

“SUEZ gelooft in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de wereld waarin we leven. We willen daarom graag samen werken aan een efficiënter en duurzamer afval- en grondstoffenmanagement”, vertelt Philippe TYCHON, General Manager SUEZ Recycling and recovery Belgium. “Samen met RENEWI willen we een voortrekkersrol opnemen bij de verbetering van de logistiek in België. Dit proefproject biedt ons de mogelijkheid om onze inzamelactiviteiten duurzamer én veiliger uit te voeren.”

“Als waste-to-product bedrijf is het onze ambitie om nieuw leven te geven aan grondstoffen door het afval dat we bij onze klanten ophalen te sorteren en te recycleren”, zegt Wim Geens, Managing Director van RENEWI België. “De manier waarop we dat doen, moet natuurlijk ook zo verantwoord mogelijk zijn. Ik hoop dat dit proefproject en onze samenwerking ook de spelers in andere bedrijfssectoren aanzet om ons voorbeeld te volgen.”

“Wij delen de visie op een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom werken we voor het eerst als private partijen op deze manier samen om de doelen van ‘Collecting together for you’ te realiseren. Het gaat om een proefproject van een half jaar, waarbij PMD van bedrijven onder een ‘neutrale vlag’ wordt ingezameld. Dit kan een unieke mogelijkheid bieden om samen als ketenpartners duurzamere logistieke oplossingen te verkennen”, aldus beide bedrijfsleiders.

Efficiëntere en schonere logistiek

Aan de bestaande dienstverlening en contracten van klanten van RENEWI en SUEZ verandert niets. Elk bedrijf dat binnen dit project valt, behoudt het contract met zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar. Vanaf de start van het proefproject wordt het PMD-bedrijfsafval opgehaald door één wagen, met de vermelding ‘Collecting together for you’ en de logo’s van beide organisaties. Indien het proefproject een succes wordt, verwachten SUEZ en RENEWI dat ook andere inzamelaars zich zullen aansluiten bij dit duurzame initiatief.