Tagarchief: VERAS

Professioneel georganiseerde branchevereniging met veel slagkracht en ambitieuze doelen

MISA-portretten-(11-van-21)
Lees het gehele artikel

Bijna alle bedrijven die actief zijn in de sloopbranche en verwijdering van asbest kennen VERAS. Deze branchevereniging met bijna 100 leden en meer dan 20 donateurs behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven. Dat doet men op een professionele en gedreven manier. En de leden plukken daar de vruchten van. Arjan Hol, als secretaris één van de drijvende krachten achter VERAS, legt uit hoe de brancheorganisatie dit verwezenlijkt.

“Onze branchevereniging kent een aantal doelstellingen. Informatievoorziening is er daar één van”, zegt Hol. “We helpen onze leden bij vragen, initiëren en stimuleren overleggen en bijeenkomsten, en treden naar buiten met branche-informatie en voorlichting. Een ander belangrijk speerpunt is het behartigen van de belangen van onze leden bij ‘bestuurlijk’ Nederland, de koepelorganisaties van opdrachtgevers en andere stakeholders. We zijn goed georganiseerd en reageren snel en adequaat op vragen en ontwikkelingen. Daar zijn we best een beetje trots op.”

Binnen VERAS springen een paar actuele thema’s eruit en dat zijn circulariteit, veilig werken en gevaarlijke stoffen. Een sloopaannemer is de laatste tijd veranderd van een traditioneel sloopbedrijf naar een leverancier van grondstoffen. De bijdrage van de sloopbranche aan onze toekomstige circulaire economie wordt steeds groter. Enerzijds is dit te danken aan een andere manier van slopen, direct hergebruik van materialen en de ontwikkeling van allerlei innovatieve technieken om meer grondstoffen voor de bouw te produceren. Anderzijds wordt er ook hard gewerkt om steeds meer vraag uit de markt te creëren naar secundaire grondstoffen. Op beide fronten is VERAS actief.

Ook op het gebied van gevaarlijke stoffen, denk aan bijvoorbeeld asbest, maakt VERAS zich sterk. Men streeft een zo eerlijk mogelijke markt na, waarbij voor ieder bedrijf dezelfde duidelijke regels en eisen gelden. Tevens zet VERAS zich ervoor in dat de regels die vanuit overheidswege worden opgelegd ook in de praktijk uitvoerbaar zijn. “We moeten niet doorslaan in onuitvoerbare regels die veilig en goed werken praktisch onmogelijk maken”, aldus Arjan Hol.

Arjan vervolgt zijn vurig betoog: “Sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven die nog geen lid zijn van VERAS missen echt iets. Relevante informatie uit onze branche is daar maar één aspect van. Zowel de ondernemer zelf als ook zijn of haar medewerkers hebben baat bij uitwisseling van kennis en ideeën. Wij faciliteren en stimuleren dat. Dit leidt tot mooie samenwerkingen tussen bedrijven en vergroting van kennis op het gebied van bijvoorbeeld veilig werken. Ook onze kracht om invloed uit te oefenen bij overheden en besturen staat of valt met de grootte van ons ledenbestand. Hoe meer leden we vertegenwoordigen, des te groter onze impact in Den Haag. Ik doe dan ook een beroep op alle bedrijven die nog geen lid zijn, om in hun eigen belang en dat van onze branche, lid te worden. Je kunt er eigenlijk alleen maar beter van worden.”  

VERAS treedt toe als medeorganisator van het Recyclingsymposium

BRBS
Lees het gehele artikel

Met de toetreding van VERAS ontstaat een verdere verbreding van het organiserende platform. Naast de mediapartners: Recycling Magazine Benelux, Afvalgids, BEwerken en AfvalOnline, wordt de milieutechnologiesector van ENVAQUA en het recyclingnetwerk van BRBS Recycling nu aangevuld met het netwerk van sloopaannemers van VERAS. Het Recyclingsymposium biedt hiermee een platform voor een nog breder publiek.

Het Recyclingsymposium 2021

Het Recyclingsymposium wordt dit jaar alweer voor de 9e keer gehouden tijdens de Vakbeurs Recycling in de Evenementenhal in Gorinchem. In de vernieuwde Next Level congreszaal worden lezingen verzorgd door het PBL, het ministerie van IenW, ABN AMRO, Coöperatie Insert en Auping. Tevens is er aandacht voor de toekomst: traditiegetrouw wordt de Student Recycling Award uitgereikt aan studenten die hun afstudeerscriptie, met als onderwerp een bepaalde vorm van recycling en duurzaamheid, hebben ingezonden.

Daarnaast is het Recyclingsymposium ook dé ontmoetingsplek voor recyclers en nu dus ook voor sloopaannemers om elkaar te treffen voorafgaand aan het bezoek van de Vakbeurs Recycling. Toegang voor leden en donateurs van de organiserende verenigingen is gratis. Belangstellenden kunnen zich tegen betaling aanmelden via de website van het Recyclingsymposium: www.recyclingsymposium.nl

Recycling Ontketend

Het thema van het Recyclingsymposium van dit jaar is “Recycling Ontketend”. Dagvoorzitter Jan Paul van Soest gaat met de sprekers en deelnemers in gesprek over de inhoud van de lezingen en tracht te ontketenen wat nu nog vast zit en nieuwe coalities te vinden.

Samen naar een circulaire economie

Een circulaire economie bereiken we alleen door samenwerking. BRBS Recycling, ENVAQUA en VERAS onderkennen dit. Als belangrijke schakels in de circulaire economie werken VERAS en BRBS Recycling zelfs al samen op verschillende dossiers, onlangs hebben zij gezamenlijk een whitepaper over circulair beton gepubliceerd. Met de nieuwe samenstelling van de organisatie van het Recyclingsymposium bevestigen de organiserende partijen dat ketendenken onmisbaar is voor het bereiken van een circulaire economie.

Het Recyclingsymposium vindt dit jaar plaats op woensdagochtend 17 november.

Sloop neemt voortouw in circulaire economie

a9-slopen-009-kopieren
Lees het gehele artikel

Sloopbedrijven moeten eerder in de keten kunnen meedenken

Hoe kunnen gebouwen die nu en in de toekomst gebouwd worden, zo worden ontworpen en gebouwd dat sloopaannemers deze in de toekomst ook weer eenvoudig uit elkaar kunnen halen met hoogwaardig hergebruik? Dat was de kernvraag voor branchevereniging VERAS om het platform allesovercirculairslopen.nl te beginnen. VERAS hoopt ermee te bewerkstelligen dat sloopbedrijven eerder in de bouwketen worden betrokken.

Kun je puin op een hoogwaardige manier recyclen?

 

Voorzitter Kees de Groot van de branchevereniging van sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven VERAS riep het al in 2017: “Sloopbedrijven zouden een grotere rol moeten krijgen en eerder met bouwers en opdrachtgevers aan tafel moeten. Want je kunt wel een heel circulair en duurzaam gebouw willen neerzetten, over dertig of veertig jaar moet dat gebouw ook weer duurzaam gesloopt en hergebruikt kunnen worden. Sloopaannemers hebben daar de kennis en kunde voor in huis. We mogen best een grotere rol voor onszelf opeisen. Want goed beschouwd hebben wij inderdaad kwantitatief maar vooral ook kwalitatief de grondstoffen van de toekomst in handen.”

Zijn collega-bestuurslid en voormalig voorzitter Jan Bork deed er zelfs een schepje bovenop door te stellen dat “het niet de vraag is of sloopbedrijven klaar zijn voor circulair bouwen, maar of opdrachtgevers er wel klaar voor zijn. Maar heeft de opdrachtgever ook de tijd en het geld om echt duurzaam te willen zijn? Kijk, nu gaat het meestal als volgt: er moet ergens mooie en duurzame nieuwbouw komen, maar er staat nog een oud pand. Dat moet zo snel en zo goedkoop mogelijk weg. Ik zou graag eens de vraag van een opdrachtgever krijgen: ‘laat me eens zien wat er ook kan. Wat heb je nodig en hoeveel tijd kost het als we voor de maximale kansen gaan?’.”

Over 30 jaar moet een gebouw ook weer duurzaam gesloopt en hergebruikt kunnen worden.

 

Platform

Juist om de rest van de bouw- en vastgoedkolom ervan te doordringen dat sloopbedrijven voorop lopen in de circulaire economie riep VERAS een eigen online platform in het leven: allesovercirculairslopen.nl. VERAS-secretaris Arjan Hol “Eén van de speerpunten van VERAS is het bevorderen van hoogwaardig hergebruik van vrijkomende sloopmaterialen, om zo een bijdrage te leveren aan de transitie naar een Circulaire Economie. Sloopaannemers vervullen in de circulaire economie immers een bijzondere rol als grondstoffenleverancier voor de bouw. VERAS zet zich in voor circulair slopen. Dat betekent het zodanig slopen, ontmantelen, demonteren en remonteren van bouwwerken, dat de grondstoffen die vrijkomen, in andere projecten weer hoogwaardig worden toegepast. Circulair slopen is zo een essentiële schakel in de circulaire economie.”

Het platform allesovercirculairslopen.nl komt voort uit het Activiteitenprogramma circulair slopen dat VERAS heeft vastgesteld. Met het platform kan VERAS haar kennis delen op het gebied van circulair slopen en de verschillende stakeholders en geïnteresseerden informeren en inspireren. Ook geeft het platform leden van VERAS de mogelijkheid om zich te profileren als circulaire sloopaannemers.

Het platform heeft ook een materialenbank.

 

Eerlijke prijs

Naast de vraag hoe je een nieuw gebouw ook weer makkelijk uit elkaar haalt, spelen er andere vragen. Zoals welke materialen en materiaalstromen kunnen vanaf de slooplocaties, eventueel na bewerking, als grondstof naar de bouw? Hoe kan dit proces structureel ingericht worden? Maar ook de vraag hoe krijgen sloopaannemers een eerlijke prijs voor de materialen die zij winnen met hun sloopprojecten? Zij maken immers kosten om de materialen op een duurzame manier uit de sloopprojecten te halen. Hol: “Bewustwording is belangrijk. Architecten en bouwers willen nu een circulair gebouw neerzetten, wij als sloopbranche kijken hoe we een gebouw van 30 jaar oud nu al circulair uit elkaar kunnen halen.”

Hoe ontwerp je dat materialen in de toekomst makkelijk te scheiden zijn?

 

Het platform bestaat daarom uit drie pijlers. Ten eerste is er de Kennisbank waarin de beschikbare onderzoeken, pilots en rapporten over circulair slopen worden verzameld. De tweede pijler bestaat uit circulaire succesverhalen. VERAS-leden laten hier zien wat circulair slopen in de praktijk betekent en welke initiatieven zij ontwikkelen om het circulaire en duurzame sloopproces nog verder te bevorderen. Ten derde faciliteert sloopmaterialen online de mogelijkheid om de vraag naar en het aanbod van vrijkomende sloopmaterialen bij elkaar te brengen. Doel is om vrijgekomen producten en materialen uit de sloop een tweede leven te geven in de circulaire economie.

Hol: “Uiteindelijk moet voor iedereen in de bouw en vastgoed duidelijk zijn dat we grondstoffen leveren en niet alleen maar dingen stukmaken.”